Maskin & Transportteknikk

Vår historie

Maskin & Transportteknikk AS er et selskap sammenslått av firma Karl Otto Larsen AS og Jens Try AS.

Karl Otto Larsen AS ble etablert i 1943 som et redskapsverksted for landbruk og industri. I 1946 ble driften omlagt til karosserifabrikk og bygging av busser og lastebiler. I 50-årene ble mekanisk virksomhet innført med bygging av transportører, sikter, siloer, og annet mekanisk utstyr.

Jens Try AS ble etablert i 1988 der virksomheten var telemontasje samt tilvirking og montasje av medisinsk utstyr. Hovedvirksomheten ble senere mekanisk verksted produksjon og service. Basert på flere års erfaring ble det utviklet kompetanse for utvikling og produksjon av spesialmaskiner etter kundens behov og ønsker.

1. januar 1999 ble Maskin & Transportteknikk AS etablert som et resultat av sammenslåing av Karl Otto Larsen AS og Jens Try AS. All kompetanse og erfaring fra begge selskaper ble videreført i det nye selskapet sammen med de samme eierne.