Maskin & Transportteknikk

«Anlegget er kritisk for produksjonen hos vår kunde, og må derfor være både solid og driftssikkert. Derfor er vi stolte og glade for at vi fikk tilliten til å levere», forteller daglig leder Jens Try.

Selskapet har lang erfaring med leveranse av spesialmaskiner, og anlegget er konstruert spesifikt for kunden. Det innebærer at det ikke finnes identisk løsning noe annet sted. Det nye anlegget skal gi økt driftssikkerhet og effektivisering hver dag gjennom hele året. Søgne-selskapet vant kontrakten i konkurranse med flere andre selskaper, hvor særlig HMS og leveringsdyktighet ble vektlagt.

«Vi er imponerte av våre ansatte som har arbeidet på prosjektet. De har høy kompetanse innenfor mange fagfelt, og er flinke til å omstille seg. Det har ført til at vi har kunnet levere et komplett og driftssikkert prosjekt», sier daglig leder Try.