Maskin & Transportteknikk

Tre referanser

Referanser

Mange av våre oppdrag består
av å tilpasse nytt utstyr inn i eksisterende produksjonslinjer.

I andre tilfeller designer og produserer vi hele løsninger etter kundens ønske.

Transportanlegg

Ruller/stativer

Driv- og vendetromler

Konstruksjon og teknisk tegning

Transportbånd

Reservedeler

Vi leverer ulike typer transportruller. Bæreruller, retur-ruller og stativer leveres etter ønsket mål, eller standard fra lager.

Vi leverer driv- og vendetromler etter kundens ønske og materialvalg.

Vi kan tilby design av maskiner og utstyr for mange formål. Vi har spesielt lang erfaring i konstruksjon av maskiner og utstyr for materialhåndtering. Våre tegnere benytter moderne designverktøy, som gir detaljerte kvalitetstegninger.

Vi leverer alle typer gummibaserte transportbånd, samt flatreimer og transportbånd i kunstoff. Våre gummibaserte transportbånd leveres fra kvalitetsleverandører. Inkludert standard medbringerbånd, bånd med pålimte medbringere og bølgekantbånd. Vi leverer også standard oljebestandige og varmebestandige kvaliteter. Båndskjøt gjøres både som kaldvulk og varmvulk i alle båndbredder.

Til transportbånd i kunststoff og flatreimer har vi skjøteutstyr i alle bredder og kan montere skjøte og igangkjøring med korte leveringstider.

Har du behov for reservedeler? Vi leverer dette til alle våre konstruksjoner, men også til annet utstyr. Det vi ikke får tak i fra våre leverandører kan vi eventuelt produsere på eget verksted.

Kundetilpassede løsninger

Mange av våre oppdrag består av å tilpasse nytt utstyr inn i eksisterende produksjonslinjer, med tilpassing av logistikkløsninger.

I andre tilfeller designer og produserer vi hele løsninger etter kundens ønske.

Vi kan tilby:

  • Transportører innen alle områder
  • Rullebaner
  • Begerverk
  • Mekanisk sikteverk og motordrevne
  • Transportskruer
  • Redeltransportører
  • Matesiloer