MT Engineering

Tre referanser

Referanser

Mange av våre oppdrag består
av å tilpasse nytt utstyr inn i eksisterende produksjonslinjer.

I andre tilfeller designer og produserer vi hele løsninger etter kundens ønske.

Vi søker nye medarbeidere

Til vårt verksted i Søgne søkes en til to nye medarbeidere med fagbrev eller tilsvarende formell kompetanse.

Arbeidsområder er: Mekanisk arbeid, Mekanisk verkstedproduksjon, montasje, hydraulikk/pneumatikk., service på maskiner eller utstyr

Må ha dokumentert kompetanse innen ett eller flere av disse områdene: Industrimekaniker, Industrimontør, Automasjonsmekaniker/Automatiker eller tilsvarende kompetanse med minimum 5 års erfaring.

Sertifikat klasse B.

Bør ha dokumentert kompetanse: Kurs i varmt arbeid, personløfter, truck, traverskran, arbeid i høyden. Manglende kurs vil bli gitt etter ansettelse.

Personlige egenskaper: Samarbeidsvillig, fleksibel når det gjelder arbeidstid og kunne jobbe selvstendig. Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

 

Hvem er vi:

Vi er en bedrift som startet opp i 1988 med formål å drive mekanisk service i industrien.

Vi etablerte i 1989 et mekanisk verksted med formål å bygge maskiner og utstyr til landbasert industri, ikke offshore. Arbeidet utføres i nært samarbeid med våre kunder.

I 1999 gikk vi til oppkjøp av et mekanisk verksted som ble startet i 1943, dette verkstedet hadde spesialisert seg på bygging av anlegg for massehåndtering og interntransport i industrien.

Vi bygger i dag utstyr både etter kundens tegninger og etter egen konstruksjon. Dette tilpasset kunders ønsker og behov. Den lange historikken genererer mye arbeid med service og ombygging på eksisterende anlegg.

Vi er 10 ansatte som er fordelte på salg, konstruksjon, produksjon og service. Vår virksomhet krever stor grad av tilpasning til omskiftende marked og behov. Våre ansatte har derfor varierende arbeidsoppgaver som krever stor fleksibilitet av våre ansatte. I vår bedrift er det en selvfølge at samme personen har flere funksjoner og oppgaver. Oppgaver tildeles etter kvalifikasjoner og erfaring.

Hvem er du:

Ordretilgangen er nå så stor at vi trenger flere ansatte. Vi er derfor interessert i å komme i kontakt med deg som vil være med og utvikle selskapet videre og samtidig gi deg selv nye utfordringer. Her er det gode muligheter for de rette personene til å utvikle seg i en variert og hektisk hverdag.

Hva kan vi tilby:

Ordnede arbeidsforhold med verksted og administrasjon sentralt plassert i Søgne, 1 km. fra Tangvall. Gode kommunikasjonsmuligheter. Parkering på egen eiendom. Garderobefasiliteter.

Selskapet har tariffavtale med alle ansatte. Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser. Bedriftshelsetjeneste. Godt arbeidsmiljø.

Hvordan melde din interesse:

Vi ønsker at du skriver litt om deg selv og dine egenskaper samt formell/uformell kompetanse. Send ikke attester eller dokumentasjon med søknaden. Dette vil vi forespørre i forbindelse med utvelgelse og intervju.

Eventuelle spørsmål rettes til prosjektleder Mona Reinhardtsen.
Send e-post til mona@mt-as.no med forespørsel om en uformell prat.
Oppgi passende tidspunkt.